ELTZHOF Kulturgut Gastronomie & Veranstaltungs GmbH, Köln

ELTZHOF Kulturgut Gastronomie & Veranstaltungs GmbH ImpressionELTZHOF Kulturgut Gastronomie & Veranstaltungs GmbH ImpressionELTZHOF Kulturgut Gastronomie & Veranstaltungs GmbH ImpressionELTZHOF Kulturgut Gastronomie & Veranstaltungs GmbH Impression

ELTZHOF Kulturgut Gastronomie & Veranstaltungs GmbH
St. Sebastianusstrasse 10
51147 Köln

Tel.: 02203-980080
Fax:

E-Mail: info@eltzhof-kulturgut.de
Internet: www.eltzhof.de

Zu den ShowsZurück zur Übersicht
Datum
Show
Lokalität
Preis
Sonntag 30.01.2022 um 18:00Uhr

Geburtstag des Grauens
ELTZHOF Kulturgut Gastronomie & Veranstaltungs GmbH
St. Sebastianusstrasse 10
51147 Köln
Nordrhein Westfalen

Beginn 18 Uhr
(~0,00 km)
85,00€